José Ramiro Pastor

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | José Ramiro Pastor

Càrrec:

Diputat Provincial

Municipi:

Ondara

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut/Declaració de béns i activitats

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Enginyer Informàtic – Universitat Politècnica de València – ETSINF. Especialitat Gestió

  • Consoft S.A. Programador Web. Departament de Soluciones Web (octubre 2004- agosto 2006)
  • Col·legi Parroquial D. José Lluch de Alboraia. Professor de Secundària i Batxillerat (setembre 2006 – actualitat excedència)
  • Alcalde d’Ondara (des de juny de 2017)
  • President de la Fundació de la C.V. Residència Ntra. Sra. de la Soledad d’Ondara (des de juny de 2017)
  • President del Consell de Salut de la Marina Alta (des de juny de 2021)

 

  • Alcalde de l’Ajuntament d’Ondara
  • President del Consell d’Administració “Serveis Integrals de Neteja i Mediambient SLU”
  • President de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut 2023) 52.362,80 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: