Fernando David Portillo Esteve

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Fernando David Portillo Esteve
Fernando-Portillo

Càrrec:

Grupo Socialista

Municipi:

Petrer

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 0€
Valor total de otros bienes 15.792,30€
TOTAL 15.792,30
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 2.809,00€
 
III. Actividades
Concejal del Ayuntamiento de Petrer Con dedicación exclusiva
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Parcial
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  49.962,08€

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: