Fanny Serrano Rodríguez

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Fanny Serrano Rodríguez
Fanny-Serrano

Càrrec:

Grupo Socialista

Municipi:

Torrevieja

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 85.549,00€
Valor total de otros bienes 53.340,79€
TOTAL 138.889,79€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 106.966,33€
 
III. Actividades
Concejala del Ayuntamiento de Torrevieja
Abogada en ejercicio
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Parcial
Retribuciones (sueldo bruto anual) :   49.962,08€

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: