©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ELCHE-José-Joaquin-Henández-Sáez
Càrrec: Diputat provincial
Municipi: Dolores
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
Email: joaquin.hernandez@diputacionalicante.es
  • Batxillerat (Accés Universitat)
  • Estudiant de Dret
  • Des de 1991 – Oficial del Registre de la Propietat
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 340.000,00 €    
Valor total d’altres béns 29.000,00 €    
TOTAL 369.000,00 €    
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 206.848,50 €    
TOTAL 206.848,50 €    
       
III.Activitats      
Alcalde de l’Ajuntament de Dolores, amb percepció de dietes. Empresa “Hernández i Sáez, S.L.”      
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial    
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €    
       
Data efectiva: 2 d’agost de 2019  

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Obsequis 2019

 

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

[/su_spoiler]

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest