Presta assistència en matèria econòmic financera i noves tecnologies de la informació a les entitats locals de cara a cobrir aquests serveis on facen falta i reforçar la seua capacitat de gestió en la prestació dels seus serveis als ciutadans.

Estem en:
Palau Provincial

Avda. de la Estación, 6
03005 Alicante

Telèfon:965988900

Diputada/o responsable:

La província d’Alacant compta amb 141 municipis, dels quals un total de 115 municipis i 3 entitats locals menors, tenen una població inferior als 20.000 habitants. La Diputació d’Alacant com a institució subsidiària per a aquests ajuntaments disposa d’una àrea dirigida específicament a proporcionar assessorament legal i administratiu a aquestes administracions locals que no compten amb funcionaris d’habilitació estatal.

En la llei d’hisendes locals, estan previstos els llocs derivats de la Secretària General, Intervenció i Tresoreria. La institució conscient de la importància que els ajuntaments i per extensió els seus ciutadans compten amb els mitjans suficients, dóna suport i assessorament especialment en representació legal lletrada i en tots aquells que són sol·licitats com puga ser formació de la resta d’empleats públics de manera gratuïta.

Notícies
Publicacions
No s'ha trobat cap entrada.