Raquel Pérez Antón

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Raquel Pérez Antón
Raquel-Perez

Càrrec:

Grup Esquerra Unida País Valencià. Portavoz.

Municipi:

El Campello

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 15.023,00 euros
Valor total d’altres béns  0,00 euros
TOTAL 15.023,00 euros
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 42.000,00 euros
 
III. Activitats
Regidora de l’Ajuntament del Campello
 

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:  Exclusiva

Retribucions (sou brut anual) :        65.242,66 euros

Agenda oficial

Et pot interessar: