José Antonio Amat Melgarejo

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | José Antonio Amat Melgarejo
Jose-A-Amat

Càrrec:

Grupo Socialista

Municipi:

Elda

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 12.902,19€
Valor total de otros bienes 55.116,67€
TOTAL 68.018,86€
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 67.816,46€
 
III. Actividades
Concejal del Ayuntamiento de Elda Con dedicación exclusiva
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Parcial
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  49.962,08€

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: