Gerard Fullana Martínez

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Gerard Fullana Martínez
Gerard-Fullana

Càrrec:

Compromís. Portaveu.

Municipi:

Xaló

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Compromís

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales)  0,00€
Valor total de otros bienes   5.500,00€
TOTAL
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 0,00€
 
III. Actividades
Concejal del Ayuntamiento de Xaló Sin dedicación exclusiva ni parcial
Profesor interino (Conselleria de Educació)
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Parcial
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  49.962,08€

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: