Eduardo Dolón

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Eduardo Dolón
Eduardo-Dolon

Càrrec:

Vicepresident 1r i Promoció Turística.

Municipi:

Torrevieja

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

I. Activo
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 14.118,61€
Valor total de otros bienes 26.762,17€
TOTAL 40.880,78
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 0,00€
 
III. Actividades
Concejal del Ayuntamiento de Torrevieja Sin dedicación exclusiva ni parcial
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Exclusiva
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  71.280,72€

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: