Antonio Alfonso Francés Pérez

Estás en: Inicio | corporacion_2015 | Antonio Alfonso Francés Pérez
Toni-Frances

Càrrec:

Grupo Socialista

Municipi:

Alcoi

Mandat:

2015-2019

Grup Polític:

Grupo Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

Aquesta informació ha deixat de ser publica una vegada expirat el mandat representatiu

 

 

 

I. Activo  
Bienes inmuebles (Valores catastrales) 38.659,55€
Valor total de otros bienes 12.600,00€
TOTAL 51.259,55 €
 
II. Pasivo
Créditos, préstamos, deudas 68.200,00€
 
III. Actividades
Alcalde del Ayuntamiento de Alcoi Con dedicación exclusiva
 
 
Régimen de dedicación en la Excma. Diputación Provincial de Alicante:  Sin dedicación
Retribuciones (sueldo bruto anual) :  0,00€

 

 

 

 

Agenda oficial

Et pot interessar: