©DIPUTACION-ALICANTE-PP-ELCHE-Miguel-Ángel-Sánchez-Navarro
Càrrec: Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans. Portaveu Adjunt
Municipi: Crevillent
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Popular
 • Tècnic superior en Automoció
 • Funcionari de carrera del cos de professors Tècnics de Formació Professional
 • Des del 2005: funcionari de carrera docent
 • 2011-2015: regidor d’Educació de l´Ajuntament de Crevillent
 • 2015-2019: regidor d’Educació i Medi Ambient de l´Ajuntament de Crevillent
 • Des de juny 2019: regidor PP i portaveu Grup Popular de l’Ajuntament de Crevillent
 • Regidor del PP en l’oposició de l’Ajuntament de Crevillent
 • Portaveu del Grup Popular Ajuntament de Crevillent
 • En la Diputació d’Alacant:
  • President del Consorci de Residus P.Z. 10 Àrea de Gestió A5 (Baix Vinalopó)
  • President Comissió de Medi Ambient i Estalvi Energètic
  • Membre de la Junta de Govern
  • Membre Comissió d’Infraestructures, Carreteres, Cicle Hídric i Assistència a Municipis
  • Membre Comissió Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius
  • Representant del Consorci de Residus 6 Àrea de Gestió A1
  • Representant del Consorci de Residus 7 Àrea de Gestió A2
  • Representant del Consorci de Residus 8 Àrea de Gestió A3
  • Vocal del Patronat de la Fundació de la C.V. “Institut d’Ecologia Litoral”
  • Vicepresident de l’Agència Provincial de l’Energia d’Alacant, Fundació de la C.V.
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 61.864,63 €
Valor total d’altres béns 0,00 €
TOTAL 61.864,63 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 66.316,17 €
TOTAL 66.316,17 €
III.Activitats
Professor de secundària (Generalitat Valenciana), amb dedicació exclusiva i regidor de l’Ajuntament de Crevillent, sense dedicació
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2022) 71.857,24 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Viajes 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viajes 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viajes 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Miguel Ángel Sánchez Navarro Diputat Provincial 25 a el 26 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i desplaçaments 150,00€ 375,41€ 525,51€

Viajes 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest