Juan Francisco Pérez Llorca

Estás en: Inicio | corporacion | Juan Francisco Pérez Llorca
©DIPUTACION-ALICANTE-PP-VILLAJOIOSA-Juan-Francisco-Pérez-Llorca

Càrrec:

Diputat d'Arquitectura i Llar Provincial fins a renúncia a la seva condició en Sessió Plenària del dia 8 de setembre de 2021.

Municipi:

Finestrat

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT (BOP núm. 203 de 25 d’octubre de 2021)
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 € 0,00 €
Valor total d’altres béns 71.859,40 € 104.923,50 €
TOTAL 71.859,40 € 104.923,50 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 € 0,00 €
TOTAL 0,00 € 0,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Finestrat, amb percepció de dietes Alcalde de l’Ajuntament de Finestrat; Vocal Consorci Aigües Marina Baixa; cessament com a Diputat Provincial
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
Retribucions (sou brut 2021): 69.817,16 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Juan Francisco Pérez LLorca Diputat Provincial 21 a el 24 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i desplaçaments 300€ 920,60€ 1220,60€

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: