Eduardo Jorge Dolón Sánchez

Estás en: Inicio | corporacion | Eduardo Jorge Dolón Sánchez
©DIPUTACION-ALICANTE-PP-ORIHUELA-Eduardo-Dolón-Sánchez

Càrrec:

Diputat de Presidència, Economia i Règim Interior. Portaveu Grup Popular

Municipi:

Torrevieja

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grupo Popular

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 14.118,61 € Modificacions (BOP núm. 6 de 12 de gener de 2021):

I Actiu:

1. Immobles rústics i urbans, increment en 6.500,00 euros.
2. Valor total d’altres béns, increment en 15.082,50 euros

Valor total d’altres béns 37.254.53 €
TOTAL 51.373,14 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 €
TOTAL 0,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Torrevella, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva (*)
Retribucions (sou brut 2023): 74.705,68 €
Data efectiva: 19 de juliol de 2019
 
(*) Decret de Presidència núm. 2022-1757, de 5 de maig (Avocació d’atribucions)

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 20/12/2021 Embotit Alcalde de La Nucia Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 20/12/2021 Cistella fruita i verdura Alcadessa Almoradí Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 22/12/2021 1 Ampolla de vi Alcaldessa de l’Alguenya Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 22/12/2021 2 Tauletes de torró Alcaldessa Xixona Despatx
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 22/12/2021 Dolços Alcalde de Dolores Despatx
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 27/12/2021 1 Ampolla de vi Diputat Contratació Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 27/12/2021 Calendaris APSA Despatx

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat Presidència 15 de desembre de 2020 Mantegades Ajuntament de Redován Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat Presidència 21 de desembre de 2020 Embotit Alcalde de La Nucía Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat Presidència 22 de desembre de 2020 Ampolla de vi Alcaldessa de La Algueña Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat Presidència 22 de desembre de 2020 Raïm Alcalde de Novelda Personal
D. Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat Presidència 22 de desembre de 2020 Dolços Alcalde de Dolores Personal

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
Eduardo J. Dolón Sánchez Diputat Provincial 09/12/2019 1 ampolla de vi Alcalde d’Alfàs de l’Pí Personal
Eduardo J. Dolón Sánchez Diputat Provincial 16/12/2019 Embotit Alcalde de La Nucía Personal
Eduardo J. Dolón Sánchez Diputat Provincial 20/12/2019 1 Ampolla de vi Alcaldessa de la Algueña Personal
Eduardo J. Dolón Sánchez Diputat Provincial 26/12/2019 2 ampolles de vi Federació Handbol Personal

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports  19 y 20 de enero de 2022 Madrid FITUR 2022 Dietes i allotjament  150,00€ 149,70€ 299,70€

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports Del 19 al 20 de maig de 2021 Madrid FITUR 2021 Dietes, allotjament i desplaçaments 200,00€ 173,43€ 373,43€

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports 22 al 24 de Gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i desplaçaments 150,00€ 190,00€ 340,00€

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Eduardo Jorge Dolón Sánchez Diputat de Presidència, Economia, Règim Interior i Esports Del 22 al 27 de gener de 2019 Madrid FITUR 2019 Dietes, allotjament i desplaçaments 350,00€ 880,00€ 1.230,00€

Característiques del servei: Es presta servei diari de vehicle oficial

Agenda oficial

Et pot interessar: