Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Antonio Amat Melgarejo

Diputat provincial

Municipi: Elda

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: jose.amat@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

Llicenciat en Història

Administratiu mútua accidents 14.06.2004-06.06.2015 (En excedència)

1r tinent d’alcalde de l´Ajuntament d’Elda

– Membre de la Junta Rectora de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert

– Patrono electiu de la Fundació C.V. MARQ

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)16.585,00 €
Valor total d’altres béns21.773,78 €
TOTAL38.359,78 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes71.030,19 €
TOTAL71.030,19 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Elda, percebent dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)68.448,15 €
 
Data efectiva:19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>

Shares