Història IAC

 

 

         

          El 1953 la Diputació d’Alacant va crear l’Institut d’Estudis Alacantins (IEA o IDEA). En el primer reglament es feia constar entre les finalitats la d’orientar, coordinar o impulsar les investigacions i els estudis de naturalesa científica, literària i artística a la província d’Alacant, preferentment en totes aquelles matèries de caràcter i interés locals. Ja en els primers moments, l’Institut va formar part del Patronato José María Cuadrado del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).
 
          Amb la creació de l’IEA, la província d’Alacant aconseguia un centre promotor d’activitats científiques i culturals que exercia un paper decisiu per a la difusió d’obres de creació i de investigació. Organitzat en diverses seccions, en l’IEA destaca, des d’un primer moment, la producció editorial. Al costat dels llibres editats, es va posar en circulació una revista periòdica i miscel·lània, que es va conèixer amb les inicials del centre: IDEA.
 
           A les seccions de Literatura, Arts Plàstiques, Música, Llibres o Fotografia, que van ser algunes de les creades en els primers moments, es van afegir altres, el 1967, com les de Ciències, Dret, Sociologia, Economia o Arqueologia i Història. Des llavors s’intensifica la producció editorial i es funda una segona revista: Forma Abierta, que va acollir la creació literària. El 1979 l’IEA va ser una de les entitats que van subscriure l’acta de constitució de la Confederació Espanyola de Centres d’Estudis Locals (CECEL), incorporada al CSIC.
 
            La institució alacantina passa a denominar-se Institut d’Estudis Juan Gil-Albert el 1984. Aquell mateix any es funda la revista Canelobre, que va substituir les anteriors. Encara que primerament va tindre caràcter miscel·lani, amb el temps els seus números van esdevenir monogràfics sobre diversos temes. El 2004, coincidint amb el centenari del naixement de l’escriptor alcoià Juan Gil-Albert, es va fundar una segona revista cultural, El Salt .
 
            Amb el nom actual d’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, el centre consta en la actualitat de quatre departaments:
• Humanitats i Ciències
• Publicacions i Investigació
• Art i Comunicació Visual Eusebi Sempere
• Revistes
 
            Des d’aquests quatre departaments es programen i coordinen totes les activitats.
 
            Durant l’any 2003 es va commemorar el 50 aniversari de la creació de l’Institut. Per aquell temps presentava una trajectòria consolidada de medi segle, en la qual  destacava la convocatòria anual d’ajudes a projectes de investigació i tesis doctorals, l’organització de diversos congressos i nombroses exposicions artístiques, així com també un catàleg de publicacions amb més de vuit-cents títols.
 
             Els fins de l’entitat, segons els estatuts aprovats al febrer de 2004, són, entre altres: promoure, realitzar i col·laborar en treballs d’investigació, estudis i manifestacions culturals; promoure i donar suport a treballs de investigació, estudi i activitats de caràcter artístic, gràfic i plàstic; produir treballs científics d’interés i de promoció de la cultura; constituir un fons documental; col·laborar amb institucions docents, culturals o artístiques; organitzar trobades, conferències, cursos, certàmens i tota classe de manifestacions culturals artístiques, etc.
 
              El 2008 es van inaugurar les instal·lacions actuals a la coneguda Casa Bardín, al carrer Sant Ferran 44, d’Alacant.

 

 

 

IAC Gil-Albert: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Casa Bardín. Calle San Fernando, 44, 03001 Alicante. 965 12 12 14