Protocols


Protocol de Publicació

Departament de Publicacions i Recerca

Qué ha de fer per enviar la seua obra al nostre Departament de Publicacions?

Descarregue ací el Protocol de Publicació de l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert​: ​PROTOCOL DE PUBLICACIÓ val.pdfPROTOCOL DE PUBLICACIÓ val.pdf


 ​​

IAC Gil-Albert: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Casa Bardín. Calle San Fernando, 44, 03001 Alicante. 965 12 12 14