Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Corporació Provincial 2011-2015

Manuel Moya Ferrández

Arquitectura
Patrimoni

Legislatura: 2011 – 2015
Correu Electrònic: manuel.moya@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP
Municipi: Crevillent

  Legislatures:

   

  Currículum Vitae

  Formació Acadèmica:

  Experiència:

  Regidor d’AP a l’oposició a l’Ajuntament. De Crevillent de 1983 a 1987.
  President local de la gestora del PP de Crevillent de 1989 a 1990.
  Regidor del PP a l’oposició a l’Ajuntament. De Crevillent de 1991 a 1995.
  Regidor delegat d’Esports a l’Ajuntament. De Crevillent de 1995 a 1999.
  De 1995 a 2011 president de la Comissió informatia d’Obres, Vies públiques i Serveis i des de 2011 president de la comissió informativa de Governació i Règim Interior en el Aj. De Crevillent. Regidor delegat d’Obres, Policia i Trànsit, Protecció civil, Indústria i Disciplina Urbanística en l’Aj. De Crevillent.
  Tresorer del PP de Crevillent des de 1990.
  Secretari General Local de PP de Crevillent des de 1997.
  Vocal del consorci Provincial d’Alacant per al Servei de Prevenció i Extensió d’Incendis de 1995 a 2007.
  1r tinent alcalde de l’Aj. De Crevillent des 1995-2011.
  Funcionari suport a Presidència de diputats provincials des de novembre de 2011 fins a maig de 2013.
  2n tinent alcalde de l’Aj. De Crevillent des de 2012.

  Altres càrrecs:

   

  Béns:

  Retribucions (sou brut anual):

  Obsequis rebuts (en aquesta legislatura):

  Viatges fora de la Comunitat Valenciana (en aquesta legislatura):

   

  Agenda Oficial: