Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Corporació Provincial 2011-2015

Ana Paula Cid Santos

Legislatura: 2011 – 2015
Correu Electrònic: anapcid9@gmail.com
Grup Polític: PSOE
Municipi: Alicante

Legislatures:

 

Currículum Vitae

Formació Acadèmica:
Llicenciada en Medicina per la unitat de competència. Madrid
Doctora per la U.A.

Experiència:
Docent en l’àrea sanitària en Formació Ocupacional de 2000-2011
Diputada Provincial a l’actualitat i Regidora de l’Ajuntament d’Alacant
Secretària d’Igualtat de l’Executiva Municipal (2007-2011)
Secretària de l’Associació de Veïns Franciscans-Oliveretes (2003-2010)
Participant de l’Aula Feminista de la Universitat Alacant i portaveu de la Plataforma Feminista d’Alacant entre 2008-201

Altres càrrecs:

Béns:

Retribucions (sou brut anual):

Obsequis rebuts (en aquesta legislatura):

Viatges fora de la Comunitat Valenciana (en aquesta legislatura):

Agenda Oficial:

Shares