Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Corporació Provincial 2011-2015

Ana Paula Cid Santos

Legislatura: 2011 – 2015
Correu Electrònic: anapcid9@gmail.com
Grup Polític: PSOE
Municipi: Alicante

  Legislatures:

   

  Currículum Vitae

  Formació Acadèmica:
  Llicenciada en Medicina per la unitat de competència. Madrid
  Doctora per la U.A.

  Experiència:
  Docent en l’àrea sanitària en Formació Ocupacional de 2000-2011
  Diputada Provincial a l’actualitat i Regidora de l’Ajuntament d’Alacant
  Secretària d’Igualtat de l’Executiva Municipal (2007-2011)
  Secretària de l’Associació de Veïns Franciscans-Oliveretes (2003-2010)
  Participant de l’Aula Feminista de la Universitat Alacant i portaveu de la Plataforma Feminista d’Alacant entre 2008-201

  Altres càrrecs:

  Béns:

  Retribucions (sou brut anual):

  Obsequis rebuts (en aquesta legislatura):

  Viatges fora de la Comunitat Valenciana (en aquesta legislatura):

  Agenda Oficial:

  Shares