Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Sebastián Cañadas Gallardo

Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

Municipi: Mutxamel

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: sebastian.canadas@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica (Especialitat Ciències Humanes)

– Curs de Comptabilitat i Dret Mercantil

– Direcció administrativa i comptable d’empreses

– Gerència i administració de l’Empresa Familiar fins a l’any 2002

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 85.993,60 €
Valor total d’altres béns 17.455,50 €
TOTAL 103.449,10 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 €
TOTAL 0,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Mutxamel
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial