Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Patricia Maciá Mateu

Diputada Provincial. Portaveu adjunta al Grup Socialista

Municipi: Elx

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: patricia.macia@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

– Grau Superior de Valencià per la Junta Qualificadora de Valencià

– Nivell mitjà d’Inglés

– 2001-2004. Redactora diari Información d’Elx

– 2004-2006. Redactora en La Ser i Localia a Elx

– 2006-2007. Redactora COPE i Agència EFE

– 2007-2011. Auxiliar de premsa del Grup Socialista, Diputació Alacant

– 2011-2015. Assessorament de Comunicació en entitats públiques i privades

– 2015-2019. Tinenta d’Alcalde a l´Ajuntament d’Elx, Educació i Cultura. Portaveu d´equip de govern

– 2019. Tinenta d’Alcalde de Gestió Financera i Tributària i Fons Europeus a l’Ajuntament d’Elx

– Tinenta d’Alcalde de Gestió Financera i Tributària a l’Ajuntament d’Elx

– Consellera de l’empresa municipal PIMESA

– Vocal del Consell Rector del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

– Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ


DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €
Valor total d’altres béns 8.000,00 €
TOTAL 8.000,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 €
TOTAL 0,00 €
III.Activitats
Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament d’Elx, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sin dedicació
Retribucions (sou brut anual) 0,00 €
Viatges 2019
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODI DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES​ IMPORT TOTAL​
Obsequis 2019
​​​NOMBRE ​CARGO ​​CODIGO DIR3 ​​FECHA DESPLAZAMIENTO ​DESTINO OBJETO OBSERVACIONES DIETAS GASTOS  IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>