Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Óscar Mengual Gomis

Diputat provincial

Municipi: Dénia

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: oscar.mengual@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Llicenciat en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de València (Espanya), 1994- 1999.

– Curs de Postgrau “Dret d’Autor i Drets Connexos”, organitzat per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (O.M.P.I.) i pel Departament de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires, (l’Argentina)

Estudis de Doctorat en el Departament de Dret Civil de la Universitat de València:

a) Suficiència investigadora reconeguda amb la defensa del treball de recerca, el tema del qual va ser: “El director realitzador de l’obra audiovisual i el director de l’escena teatral”

b) Diploma d’Estudis Avançats (D.E.A.) en Dret Civil

Idiomes:

– Espanyol: Llengua materna

– Valencià: Llengua materna. Grau Mitjà de Coneixements de Valencià, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

– Anglés: Nivell alt, Certificat Superior d’Anglés, concedit per l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alacant.

– Advocat en exercici des de l’any 2.001.

– Docent en diversos cursos i ponències relatives a Propietat Intel·lectual i Cultura, com per exemple:

Curs “Drets d’Autor i Protecció de Dades”, organitzat per l’Institut Valencià d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, al maig de 2006.

Conferència “La Còpia Privada Digital” impartida en l’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant, el 31 de gener de 2008.

Conferencia “Propietat Intel·lectual” a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant, el 9 de maig de 2008.

Curs “Drets de Propietat Intel·lectual vs.  Dret d’accés a la Cultura i a la Informació. Versió 3.0”, organitzat per la U.N.E.D. Centre Associat de Dénia, en col·laboració amb el “Grup de Recerca sobre Propietat Intel·lectual i Industrial de la Universitat de València”, l’Associació d’Usuaris de la Comunicació i la Societat General d’Autors i Editors d’Espanya (SGAE)

Publicacions:

El Contrato de Edición: Una pincelada de historia, article publicat en la revista jurídica Nueva Advocacía, editada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València el mes de gener de 2002

El derecho de remuneración compensatoria por copia privada y los CDR-Data, article publicat en el Butlletí de març de 2004, de l’Institut Interamericà de Dret d’Autor (IIDA)

La Copia Privada Digital en España, article publicat en el Butlletí d’abril de 2008, de l’Institut Interamericà de Dret d’Autor (IIDA)

– Regidor de Festes + Normalització Lingüística. Ajuntament Dénia

– Comissió Informativa d’Hisenda, Capital Humà i Règim Interior

– Comissió Informativa d’Infraestructures, Carreteres, Cicle Hídric i Assistència a Municipis

– Vocal del Consell Rector del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)36.168,99 €
Valor total d’altres béns15.000,00 €
TOTAL51.168,99 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes145.000,00 €
TOTAL145.000,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Dénia, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantSense dedicació
Retribucions (sou brut anual)0, 00€
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>