Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Óscar Mengual Gomis

Diputat provincial

Municipi: Dénia

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: oscar.mengual@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Llicenciat en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat de València (Espanya), 1994- 1999.

– Curs de Postgrau “Dret d’Autor i Drets Connexos”, organitzat per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (O.M.P.I.) i pel Departament de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Buenos Aires, (l’Argentina).

Idiomes:

– Español: Llengua materna.

– *Valencià: *Llengua materna. Grau *Mitjà de *Coneixements de *Valencià, de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

– Inglés: Nivell alt, Certificat Superior d’Inglés, concedit per l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alacant.

– Advocat en exercici des de l’any 2.001.

– Docent en diversos cursos i ponències relatives a Propietat Intel·lectual i Cultura, com per exemple:

Curs “Drets d’Autor i Protecció de Dades”, organitzat per l’Institut Valencià d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, al maig de 2006.

Conferència “La Còpia Privada Digital” impartida en l’Il·lustre Col·legi Provincial d’Advocats d’Alacant, el 31 de Gener de 2008.

Conferencia “Propietat Intel·lectual” a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alacant, el 9 de Maig de 2008.

Curs “Drets de Propietat Intel·lectual *vs.  Dret d’accés a la Cultura i a la Informació. Versió 3.0”, organitzat per l’O.N.E.Sr., Centre Associat de Dénia, en col·laboració amb el “Grup de Recerca sobre Propietat Intel·lectual i Industrial de la Universitat de València”, l’Associació d’Usuaris de la Comunicació i la Societat General d’Autors i Editors d’Espanya (S.G.A.E.)

Publicacions:

– “El Contracte d’Edició: Una pinzellada d’història”, article publicat en la revista jurídica “Nova Advocacia”, editada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València el mes de gener de 2.002

– “El dret de remuneració compensatòria per còpia privada i els *CDR-Data”, article publicat en el Butlletí de Març de 2004, de l’Institut Interamericà de Dret d’Autor (*IIDA)

– “La Còpia Privada Digital a Espanya”, article publicat en el Butlletí d’Abril de 2008, de l’Institut Interamericà de Dret d’Autor (*IIDA)

– Regidor de Festes + Normalització Lingüística. Ajuntament Dénia

– Comissió Informativa d’Hisenda, Capital Humà i Règim Interior

– Comissió Informativa d’Infraestructures, Carreteres, Cicle Hídric i Assistència a Municipis

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 36.168,99 €
Valor total d’altres béns 15.000,00 €
TOTAL 51.168,99 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 145.000,00 €
TOTAL 145.000,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Dénia, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sin dedicación
Retribucions (sou brut anual) 0, 00€
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial