Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Miguel Antonio Millana Sansaturio

Diputat provincial

Municipi: Alacant

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: miguel.millana@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de València, branques: General i d’Empresa.

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ:

– Curs d’Administració i Finances en el Centre d’Estudis Superiors d’Alacant.

– Curs de Tributació en el Centre d’Estudis Superiors d’Alacant (C.E.S.A.)

– Curs Accés al Registre d’Economistes Auditors, REA, (Curs d’Auditoria).

– Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes d’Espanya (ROAC) – actualment en excedència.

– 1978-1983. Assessor Tècnic del Sindicat Unió General de Treballadors (Unió Provincial) a Alacant

– Des de 1982. Economista lliure exercici

– Especialista en l’elaboració de plans de viabilitat d’empreses en crisis, i de nova creació. Posada en marxa, planificació i finançament d’empreses de nova creació, especialment societats mercantils propietat dels emprenedors que hi treballen en elles, tals com les societats limitades laborals, societats anònimes laborals i empreses participades pels treballadors, i en general les pertanyents a l’Economia Social.

– Membre del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis Provincial de València (1985 – 1987)
– Professor Honorari de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant (1991).
– Membre del Consell d’administració i de la Comissió de riscos provincial de València, de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, fins a l´abril de 2012.
– Col·legi d’economistes, sessions de treball sobre planificació financera, novetats tributàries, fòrum concursal, quadre de comandament, entre altres.
– Ponent de tallers de foment de Societats laborals.
– Professor convidat al Màster d’Economia social de l´IUDESCOOP de la Universitat de València.
– Membre del consell de redacció de la revista CIDEC del CIRIEC España.
– Professor titulat en teleformació del Servef-Laboral de la Generalitat Valenciana. ECONOMIA SOCIAL:
– President de la Federació d’Empreses Valencianes d’Economia Social – Federació de Societats Laborals del País Valencià (FEVES-FESAL PV.) des de juny de 1987.
– Membre de la Comissió Executiva de la Confederació Empresarial de Societats Laborals d’Espanya (CONFESAL) des del 1989 fins a 2018.
– President de la Confederació Empresarial de Societats Laborals d’Espanya (CONFESAL) des de juliol de 1995 fins a octubre de 2010.
– Membre de la Junta Directiva i de la Comissió Executiva de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) des de juliol de 1995 fins a juny de 2011.
– Conseller del Consell Econòmic i Social d’Espanya des de maig de 2009 fins a febrer de 2011 (Grup III en representació de les Societats Laborals).ACTIVITAT PÚBLICA:
– Conseller de Treball, Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat Valenciana (1983 – 1985)
– Diputat de les Corts Valencianes en la I, II i III legislatures (1983 – 1995), per la circumscripció electoral d’Alacant.
– Membre del Consell Superior del Cooperativisme de la Comunitat Valenciana per les Corts Valencianes en 1994.
– Membre de les Comissions Parlamentàries d´Economia, Hisenda i Pressupostos; Política Social i Ocupació; Assumptes Europeus; Sanitat i Consum; i d’Indústria, Comerç i Turisme, en les diferents legislatures.
– Vicepresident de la Comissió d’Economia, Hisenda i Pressupostos de les Corts Valencianes en la II i III legislatura.
POLÍTIC:
– Militant de les Joventuts socialistes des de 1974
– Militant del PSOE des de 1975.
– Membre de la Comissió Federal d’Economia Social del PSOE fins a 1983.
– Membre de la Sectorial Federal d’Economia Social del PSOE fins a 2007.
– Sotssecretari General i Secretari d’Emprenedors, Pimes i Autònoms de la Comissió executiva de l’Agrupació Socialista d’Alacant des de 2013 a 2018.
– Secretari General de l’Agrupació Socialista d’Alacant des d’abril de 2018.

Regidor de l’Ajuntament d’Alacant

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 112.136,00 €
Valor total d’altres béns 33.431,00 €
TOTAL 145.567,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 152.242,83 €
TOTAL 152.242,83 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Alacant, amb percepció de dietes. President Executiu de FEVES FESAL PV. Professional Autònom; Consultor d’Empreses; Docent
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sense dedicació
Retribucions (sou brut anual) 0, 00€
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial