Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Miguel Antonio Millana Sansaturio

Diputat Provincial

Municipi: Alacant

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: miguel.millana@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, per la Universitat de València, branques: General i d’Empresa.

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ:

– Curs d’Administració i Finances en el Centre d’Estudis Superiors d’Alacant.

– Curs de Tributació en el Centre d’Estudis Superiors d’Alacant (C.E.S.A.)

– Curs Accés al Registre d’Economistes Auditors, REA, (Curs d’Auditoria).

– Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes d’Espanya (*ROAC) – actualment en excedència.

– 1978-1983. Assessor Tècnic del Sindicat Unió General de Treballadors (Unió Provincial) a Alacant

– Des de 1982. Economista lliure exercici

– Especialista en l’elaboració de Plans de Viabilitat d’empreses en crisis, i de nova creació. Posada en marxa, planificació i finançament d’empreses de nova creació, especialment societats mercantils propietat dels emprenedors que treballen en elles, tals com les societats limitades laborals, societats anònimes laborals i empreses participades pels treballadors, i en general les pertanyents a l’Economia Social.

– Membre del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis Provincial de València (1985 – 1987)
– Professor Honorari de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant (1991).
– Membre del Consell d’administració i de la comissió de riscos provincial de València, de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, fins a abril de 2012.
– Col·legi d’economistes, sessions de treball sobre planificació financera, novetats tributàries, fòrum concursal, quadre de comandament, entre altres.
– Ponent de tallers de foment de Societats laborals.
– Professor convidat al Màster d’Economia social del IUDESCOOP de la Universitat de València.
– Membre del consell de redacció de la revista CIDEC del CIRIEC España.
– Professor titulat en teleformació del Servef-Labora de la Generalitat Valenciana.ECONOMIA SOCIAL:
– President de la Federació d’Empreses Valencianes d’Economia Social – Federació de Societats Laborals del País Valencià (FEVES-FESAL PV.) des de juny de 1987.
– Membre de la Comissió Executiva de la Confederació Empresarial de Societats Laborals d’Espanya (CONFESAL) des de 1989 fins a 2018.
– President de la Confederació Empresarial de Societats Laborals d’Espanya (CONFESAL) des de juliol de 1995 fins a octubre de 2010.
– Membre de la Junta Directiva i de la Comissió Executiva de la Confederació Empresarial Espanyola de l’Economia Social (CEPES) des de juliol de 1995 fins a juny de 2011.
– Conseller del Consell Econòmic i Social d’Espanya des de maig de 2009 fins a febrer de 2011 (Grup III en representació de les Societats Laborals).

ACTIVITAT PÚBLICA:
– Conseller de Treball, Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat Valenciana (1983 – 1985)
– Diputat de les Corts Valencianes en la I, II i III legislatures (1983 – 1995), per la circumscripció electoral d’Alacant.
– Membre del Consell Superior del Cooperativisme de la Comunitat Valenciana per les Corts Valencianes en 1994.
– Membre de les Comissions Parlamentàries de: Economia, Hisenda i Pressupostos; Política Social i Ocupació; Assumptes Europeus; Sanitat i Consum; i d’Indústria, Comerç i Turisme, en les diferents legislatures.
– Vicepresident de la Comissió d’Economia, Hisenda i Pressupostos de les Corts Valencianes en la II i III legislatura.
POLÍTIC:
– Militant de les Joventuts socialistes des de 1974
– Militant del PSOE des de 1975.
– Membre de la Comissió Federal d’Economia Social del PSOE fins a 1983.
– Membre de la Sectorial Federal d’Economia Social del PSOE fins a 2007.
– Sotssecretari General i Secretari d’Emprenedors, Pimes i Autònoms de la Comissió executiva de l’Agrupació Socialista d’Alacant des de 2013 a 2018.
– Secretari General de l’Agrupació Socialista d’Alacant des d’abril de 2018.

Regidor de l’Ajuntament d’Alacant

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 112.136,00 €
Valor total d’altres béns 33.431,00 €
TOTAL 145.567,00 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 152.242,83 €
TOTAL 152.242,83 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Alacant, amb percepció de dietes. President Executiu de FEVES FESAL PV. Professional Autònom; Consultor d’Empreses; Docent
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sin dedicación
Retribucions (sou brut anual) 0, 00€
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial