Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Miguel Ángel Sánchez Navarro

Diputat de Medi Ambient, Energia i Residus Sòlids Urbans. Portaveu Adjunt

Municipi: Crevillent

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: miguel.sanchez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Tècnic superior en Automoció
– Funcionari de carrera del cos de professors Tècnics de Formació Professional

– Des del 2005: funcionari de carrera docent

– 2011-2015: regidor d’Educació de l´Ajuntament de Crevillent

– 2015-2019: regidor d’Educació i Medi Ambient de l´Ajuntament de Crevillent

– Des de juny 2019: regidor PP i portaveu Grup Popular de l´Ajuntament de Crevillent

– Regidor del PP en l’oposició de l’Ajuntament de Crevillent

– Portaveu del Grup Popular Ajuntament de Crevillent

– En la Diputació d’Alacant:

President del Consorci de Residus P.Z. 10 A5 (Baix Vinalopó)

President Comissió de Medi Ambient i Estalvi Energètic

Membre de la Junta de Govern

Membre Comissió d’Infraestructures, Carreteres, Cicle Hídric i Assistència a Municipis

Membre Comissió Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 61.864,63 €
Valor total d’altres béns 0,00 €
TOTAL 61.864,63 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 66.316,17 €
TOTAL 66.316,17 €
III.Activitats
Professor de secundària (Generalitat Valenciana), amb dedicació exclusiva i regidor de l’Ajuntament de Crevillent, sense dedicació
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 70.448,15 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODI DIR3 ​​DATA ENTREGA  ​DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODI DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​

Agenda oficial