Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

María Teresa García Madrid

Diputada provincial
Municipi: L’Alfàs del Pi
Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: teresa.garcia@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista
Diplomada en Magisteri
– Professora a l´Escola Taller Ajuntament de Alfàs del Pi anys 96-98

– Professora al col·legi britànic. Serra Bernia Schoo anys 95-2006

– Regidora a l´Ajuntament Alfàs del Pi:

Regidories de Cultura, Educació i Medi Ambient anys 2007-2011
Regidories de Contractació i Hisenda anys 2011-2015
Regidories d’Hisenda, Contractació i Cultura anys 2015-2019

Regidora de Presidència de l’Ajuntament de Alfàs del Pí
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 13.777,08 €
Valor total d’altres béns 13.609,04 €
TOTAL 27.386,12 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 76.775,27 €
TOTAL 76.775,27 €
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament de L´Alfàs del Pi, amb dedicació parcial
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
 
Data efectiva: 2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
Agenda oficial