Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

María Teresa García Madrid

Diputada provincial

Municipi: L’Alfàs del Pi

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: teresa.garcia@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 13.777,08 €
Valor total d’altres béns 13.609,04 €
TOTAL 27.386,12 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 76.775,27 €
TOTAL 76.775,27 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de L´Alfàs del Pí, amb dedicació parcial
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial