Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

María Gómez García

Diputada d’Administració General i Hisenda

Municipi: Almoradí

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònico: maria.gomez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 279.938,02 €
Valor total d’altres béns 46.998,27 €
TOTAL 326.938,29 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 57.137,94 €
TOTAL 57.137,94 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Almoradí, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial