Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

María Gómez García

Diputada d’Administració General i Hisenda

Municipi: Almoradí

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: maria.gomez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, sector Empresa per la Universitat de Murcia

– Màster en Economia Bancària per la Universitat d’Alacant

– Banc Santander (Central Hispano) a Orihuelai en l’Assessoria Afico a Orihuela (1992-1993)

– Aquagest Levante, ara Hidraqua, exercint diversos llocs, des de l’any 1994:

Cap d’administració de l’oficina de San Javier i Alcantarilla

Cap d’administració de l’oficina d’Orihuela

Directora financera de l’empresa mixta Agamed a Torrevieja

Directora financera de la zona Orihuela – Baix Segura

Directora financera de l’empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx fins a 2007

– En 2015 es reincorpora a l’empresa Hidraqua on exerceix el lloc de directora financera de la província d’Alacant, fins a 2017

– En l’actualitat manté l’excedència professional per càrrec públic d’aquest lloc laboral

– Legislatura 2007-2011 regidora d’Hisenda, Personal i Festes, Noves Tecnologies i Turisme a l’Ajuntament d’Almoradí

– Legislatura 2011-2015 1a Tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Personal, Noves Tecnologies i Turisme a l’Ajuntament d’Almoradí

– Presidenta del Partit Popular d’Almoradí i sotssecretària de Política Local del Partit Popular Provincial d’Alacant

– Des de 2017 fins a l’actualitat alcaldessa d’Almoradí

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 279.938,02 €
Valor total d’altres béns 46.998,27 €
TOTAL 326.938,29 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 57.137,94 €
TOTAL 57.137,94 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Almoradí, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €

Data efectiva: 1 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial