Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

María Carmen Jover Pérez

Diputada de Serveis Socials i Igualtat

Municipi: Algueña

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: carmen.jover@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Estudis primaris EGB en el Col·legi Públic Verge del Remei de l’Alguenya

– 1981-1982. Estudis en FP Auxiliar administratiu sense finalitzar

– 2008. Fundesem Business School. Curs d’alta direcció en l’administració pública

– Portaveu PP a l’Ajuntament de l’Alguenya 2003-2007

– Alcaldessa PP de l’Alguenya des de 2007

– 2015-2019. Membre del Consell de Salut del Departament de Salut d’Elda

– 2010-2012 i des de 2018 Presidenta de la Mancomunitat de la Vinya i el Marbre

– Presidenta de la Mancomunitat de la Vinya i el Marbre

– Presidenta de la Comissió de Benestar Social

– Membre de la Comissió de Desenvolupament Econòmic i Sectors productius

– Membre de la Junta Rectora de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert

– Consellera del Consell Rector de l’Organisme Autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero
– Patró electiu del Patronat de la Fundació de la C.V. ADDA

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)39.442,65 €
Valor total d’altres béns15.600,35 €
TOTAL55.043,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes8.504,65 €
TOTAL8.504,65 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de l’Alguenya, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)68.448,15 €
 
Data efectiva:19 de juliol de 2019
Obsequios 2019
DATA ENTREGADESCRIPCIÓ OBSEQUIPROCEDÈNCIADESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
16/12/2019Lot embotitsDiputat d’EsportsPersonal
Viatges 2019
NOMCÀRRECCODIGO DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL

Agenda oficial

<pr>

<pr>