Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Manuel Penalva Alarcón

Diputat Provincial

Municipi: Crevillent

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: manuel.penalva@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

Llicenciat en Dret

Advocat. Inici en l’exercici 25/01/1995

Regidor d’Urbanisme, Indústria, Comerç i Mercats, Cementiri, Responsabilitat Patrimonial i assessoria jurídica del *Ajuntament de Crevillent

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 48.401,35 €
Valor total d’altres béns 81.100,92 €
TOTAL 129.502,27 €
 
II.Pasiu  
Crèdits, préstecs, deutes 48.157,00 €
TOTAL 48.157,00 €
 
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Crevillent, amb percepció d’assistències. Advocat.  
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial