Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Manuel Penalva Alarcón

Diputat provincial

Municipi: Crevillent

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: manuel.penalva@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

Llicenciat en Dret

Advocat. Inici en l’exercici 25/01/1995

Regidor d’Urbanisme, Indústria, Comerç i Mercats, Cementiri, Responsabilitat Patrimonial i Assessoria Jurídica de l´Ajuntament de Crevillent

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)48.401,35 €
Valor total d’altres béns81.100,92 €
TOTAL129.502,27 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes48.157,00 €
TOTAL48.157,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Crevillent, amb percepció d’assistències. Advocat.
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantParcial
Retribucions (sou brut anual)51.336,11 €
 
Data efectiva:2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA ENTREGADESCRIPCIÓ OBSEQUIPROCEDÈNCIADESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL

Agenda oficial