Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Julia Parra Aparicio

Vicepresidenta 1a i Diputada de Cultura i Transparència. Portaveu Adjunta del Govern

Municipio: Sant Joan d’Alacant

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: julia.parra@diputacionalicante.es
Grup Polític: Ciudadanos

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €
Valor total d’altres béns 1.500,00 €
TOTAL 1.500,00 €
 
II.Pasiu  
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 €
TOTAL 0,00 €
 
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament de Sant Joan. Assessora de l’Ajuntament de Sant Joan, amb dedicació parcial  
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
             
             
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                   
                   

Agenda oficial