Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan Francisco Pérez Llorca

Diputat d’Arquitectura i Llar Provincial

Municipi: Finestrat

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: juanfran.perez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

Estudis de Dret

– Primer tinent d’alcalde en l´Ajuntament de Finestrat, portaveu del govern i regidor des de l’any 2007 fins al 2015

– Alcalde de Finestrat des de l’any 2015 fins a l’actualitat

– Membre de la Junta Rectora de l’Organisme Autònom “Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert”

– Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)0,00 €
Valor total d’altres béns71.859,40 €
TOTAL71.859,40 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes0,00 €
TOTAL0,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Finestrat, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)68.448,15 €
 
Data efectiva:19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA ENTREGADESCRIPCIÓ OBSEQUIPROCEDÈNCIADESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOMCÀRRECCODIGO DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL

Agenda oficial

<pr>

<pr>