Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan Francisco Pérez Llorca

Diputat d’Arquitectura i Llar Provincial

Municipi: Finestrat

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: juanfran.perez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

Estudis de Dret

– Primer Tinent d’Alcalde en Ajuntament de Finestrat, portaveu del govern i Regidor des de l’any 2007 fins al 2015

– Alcalde de Finestrat des de l’any 2015 fins a l’actualitat

Membre de la Junta Rectora de l’Organisme Autònom “Institut Alacantí de Cultura ‘Juan Gil Albert’”

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €
Valor total d’altres béns 71.859,40 €
TOTAL 71.859,40 €
 
II.Pasiu  
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 €
TOTAL 0,00 €
 
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Finestrat, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial