Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan De Dios Navarro Caballero

Diputat de Contractació, Residents Europeus i Voluntariat

Municipi: Elx

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: jd.navarro@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

Estudis de Dret

– Regidor Excm. Ajuntament d´Elx


– Regidor Excm. Ajuntament d´Elx

– Vocal del Consell Rector del Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca

– Patró electiu del Patronat de la Fundació de la C.V. ADDA

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)12.072,58 €
Valor total d’altres béns26.190,00 €
TOTAL38.262,58 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes4.319,96 €
TOTAL4.319,96 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Elx, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)68.448,15 €
 
Data efectiva:19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viajes 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>