Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan Bautista Roselló Tent

Diputat de Doctor Esquerdo i Família

Municipi: El Ràfol d’Almúnia

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: juanbautista.rosello@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– 1984-1989. Llicenciat en Dret. Universitat d’Alacant

– Abril-Juliol 2008. Curs d’Alta Direcció en Administració Pública. Fundesem Business School

– Març-juny 2008. Mediació Civil, Mercantil i Trànsit. ICALI

– Octubre 2015-juny 2016.Executiu en Lideratge Públic. IE Business School

– Gener 1991-juny 1999 Advocat

– Juny 1999-desembre 2016. Alcalde de l´Ajuntament de Benissa

– 2007-2011. Diputat Provincial d´Arquitectura

– Juliol 2011-juliol 2015. Diputat provincial Cultura

– Agost 2015-juliol 2019. Director de l’Àrea de Presidència.

– Regidor de l´Ajuntament Rafol d’Almunia

– Vicepresident de l´organisme autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero

– Membre de la Junta de Govern

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)33.952,20 €
Valor total d’altres béns23.522,52 €
TOTAL57.474,72 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes93.267,08 €
TOTAL93.267,08 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Benissa, personal eventual de l’Excma. Diputació Provincial, director de l´Àrea Presidència, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)68.448,15 €
 
Data efectiva:19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>