Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Juan Bautista Roselló Tent

Diputat de Doctor Esquerdo i Família

Municipio: Benissa

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: juanbautista.rosello@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– 1984-1989. Llicenciat en Dret. Universitat d’Alacant.

– Abril-Juliol 2008. Curs d’Alta Direcció en Administració Pública. Fundesem Business School.

– Març-juny 2008. Mediació Civil, Mercantil i Trànsit. ICALI.

– Octubre 2015-juny 2016.Executiu en Lideratge Públic. IE Business School.

– Gener 1991-juny 1999.Advocat.

– Juny 1999-desembre 2016. Alcalde Ajuntament de Benissa.

– 2007-2011. Diputat Provincial Arquitectura.

– Juliol 2011-juliol 2015. Diputat Provincial Cultura.

– Agost 2015-juliol 2019. Director de l’Àrea de Presidència.

– Regidor ajuntament Rafol d’Almunia.

– Vicepresident Organisme Autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero.

– Vicepresident Organisme Autònom Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert.

– Membre Junta de Govern.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 33.952,20 €
Valor total d’altres béns 23.522,52 €
TOTAL 57.474,72 €
 
II.Pasiu  
Crèdits, préstecs, deutes 93.267,08 €
TOTAL 93.267,08 €
 
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Benissa, Personal eventual de l’Excma. Diputació Provincial, Director Àrea Presidència, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial