Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Joaquín Hernández Sáez

Diputat provincial

Municipi: Dolores

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: joaquin.hernandez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Batxiller (Accés Universitat)

– Estudiant de Dret

Des de 1991 – Oficial del Registre de la Propietat

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 340.000,00 €
Valor total d’altres béns 29.000,00 €
TOTAL 369.000,00 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 206.848,50 €
TOTAL 206.848,50 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Dolores, amb percepció de dietes. Empresa “Hernández i Sáez, S.L.”
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial