Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Joaquín Hernández Sáez

Diputat provincial

Municipi: Dolores

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: joaquin.hernandez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Batxillerat (Accés Universitat)

– Estudiant de Dret

Des de 1991 – Oficial del Registre de la Propietat

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)340.000,00 €
Valor total d’altres béns29.000,00 €
TOTAL369.000,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes206.848,50 €
TOTAL206.848,50 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Dolores, amb percepció de dietes. Empresa “Hernández i Sáez, S.L.”
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantParcial
Retribucions (sou brut anual)51.336,11 €
 
Data efectiva:2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA ENTREGADESCRIPCIÓ OBSEQUIPROCEDÈNCIADESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL

Agenda oficial