Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Antonio Amat Melgarejo

Diputat provincial
Municipi: Elda
Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: jose.amat@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista
Llicenciat en Història
Administratiu mútua accidents 14.06.2004-06.06.2015 (En excedència)
1r tinent d’alcalde de l´Ajuntament d’Elda
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 16.585,00 €
Valor total d’altres béns 21.773,78 €
TOTAL 38.359,78 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 71.030,19 €
TOTAL 71.030,19 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Elda, percebent dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
Agenda oficial