Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

José Antonio Amat Melgarejo

Diputat Provincial

Municipi: Elda

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: jose.amat@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

Llicenciat en Història

Administratiu mútua accidents 14.06.2004-06.06.2015 (Excedència)

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 16.585,00 €
Valor total d’altres béns 21.773,78 €
TOTAL 38.359,78 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 71.030,19 €
TOTAL 71.030,19 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Elda, percebent dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial