Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Javier Gutiérrez Martín

Diputat d’Infraestructures i Assistència a Municipis. Portaveu Grup Ciutadans.

Municipi: Xixona

Mandat: 2019 – 2023

Correu Electrònic: javier.gutierrez@diputacionalicante.es

Grup Polític: Ciudadanos

– 1994-1999 Arquitecte Tècnic per la Universitat d’Alacant

– 2010-2011. Enginyer d’Edificació per la Universitat de Camilo José Cela de Madrid

– 2000. Professional liberal. Arquitecte Tècnic

– 2005. Optimitza, Gestió d’Espais, S.L.

2015-2019. Regidor Ajuntament de Xixona

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 290.907,66 €
Valor total d’altres béns 228.887,45 €
TOTAL 519.795,11 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 40.100,92 €
TOTAL 40.100,92 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Xixona, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial