Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Javier Gutiérrez Martín

Diputat d’Infraestructures i Assistència a Municipis. Portaveu Grup Ciutadans.

Municipi: Xixona

Mandat: 2019 – 2023

Correu Electrònic: javier.gutierrez@diputacionalicante.es

Grup Polític: Ciudadanos

– 1994-1999 Arquitecte tècnic per la Universitat d’Alacant

– 2010-2011. Enginyer d’edificació per la Universitat de Camilo José Cela de Madrid

– 2000. Professional liberal. Arquitecte tècnic

– 2005. Optimitza, Gestió d’Espais, S.L.

2015-2019. Regidor Ajuntament de Xixona

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 290.907,66 €
Valor total d’altres béns 228.887,45 €
TOTAL 519.795,11 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 40.100,92 €
TOTAL 40.100,92 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Xixona, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
 
Data efectiva: 1 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial