Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Isabel López Galera

Diputada provincial

Municipi: Jijona

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: isabel.lopez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Llicenciada en Ciències de la Informació (especialitat Periodisme) per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) 1989/1994

– Beca formació Agència EFE Madrid. 1993/1994

– Curs d’Alta Direcció en l’Administració Pública. Fundesem. 2010

– Alcaldessa de Xixona des de 2015

– 2a Tinent alcalde de l’Ajuntament de Xixona (2007 – 2015)

– Argos Comunicació (2005-2007)

– Associació de Heladeros Artesans (ANHCEA) Gabinet de comunicació (1997-2005)

– Agència EFE Madrid (departament de ràdio) (1993-1994)

– Ràdio Xixona (1989-1990)

– Presidenta del Consorci de Residus Pla Zonal 7 A2 des de 2015

– Vicepresidenta 1a Associació Municipis Forestals (AMUFOR) 2019

– Comissió FVMP (2015-2019)

– Fons Valencià per la Solidaritat

– Consorci Canal 21 (L’Alacantí TV)

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 30.083,50 €
Valor total d’altres béns 13.462,00 €
TOTAL 43.545,50 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 85.132,50 €
TOTAL 85.132,50 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de Xixona, amb dedicació exclusiva; Presidenta del Consorci de Residus 7 A2, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sin dedicación
Retribucions (sou brut anual) 0, 00€
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial