Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Isabel López Galera

Diputada provincial

Municipi: Xixona

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: isabel.lopez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Llicenciada en Ciències de la Informació (especialitat Periodisme) per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) 1989/1994

– Beca de formació Agència EFE Madrid 1993/1994

– Curs d’Alta Direcció en l’Administració Pública. Fundesem. 2010

– Alcaldessa de Xixona des de 2015

– 2a Tinenta d´alcalde de l’Ajuntament de Xixona (2007 – 2015)

– Argos Comunicació (2005-2007)

– Associació de Heladeros Artesans (ANHCEA) Gabinet de comunicació (1997-2005)

– Agència EFE Madrid (departament de ràdio) (1993-1994)

– Ràdio Xixona (1989-1990)

– Presidenta del Consorci de Residus Pla Zonal 7 A2 des de 2015

– Vicepresidenta 1a Associació Municipis Forestals (AMUFOR) 2019

– Comissió FVMP (2015-2019)

– Fons Valencià per la Solidaritat

– Consorci Canal 21 (L’Alacantí TV)

– Patró electiu del Patronat de la Fundació de la C.V. ADDA

– Vicepresidenta de la Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 30.083,50 €
Valor total d’altres béns 13.462,00 €
TOTAL 43.545,50 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 85.132,50 €
TOTAL 85.132,50 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de Xixona, amb dedicació exclusiva; presidenta del Consorci de Residus 7 A2, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva (*)
Retribucions (sou brut anual) 68.448,10 €
(*) Régimen de dedicación “sin dedicación” del 1 de octubre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2019. Régimen de dedicación “Exclusiva” desde el 14 de noviembre de 2019 (Acuerdo de Pleno en sesión ordinaria de 4 de diciembre de 2019)
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE ​CARGO ​​CODIGO DIR3 ​​FECHA DESPLAZAMIENTO ​DESTINO OBJETO OBSERVACIONES DIETAS GASTOS  IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>

Shares