Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Isabel López Galera

Diputada provincial

Municipi: Jijona

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: isabel.lopez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 30.083,50 €
Valor total d’altres béns 13.462,00 €
TOTAL 43.545,50 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 85.132,50 €
TOTAL 85.132,50 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de Xixona, amb dedicació exclusiva; Presidenta del Consorci de Residus 7 A2, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sin dedicación
Retribucions (sou brut anual) 0, 00€
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial