Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Irene Navarro Díaz

Diputada provincial

Municipi: Petrer

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: irene.navarro@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat d’Alacant;

– Programa superior de lideratge públic, Fundesem any 2017

– Estudis de música

– 7 anys sector privat exercint professió òptica- Optometrista (2004-2011)

– Regidora de l’ajuntament de Petrer des de maig 2011

– Alcaldessa de Petrer des de juliol 2017

– Alcaldessa de Petrer

– Presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Vinalopó

– Membre de la Comissió de Cultura, Transparència i Esports

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 38.983,55 €
Valor total d’altres béns 23.478,74 €
TOTAL 62.462,29 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 84.659,01 €
TOTAL 84.659,01 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de Petrer amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial