Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Irene Navarro Díaz

Diputada provincial

Municipi: Petrer

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: irene.navarro@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat d’Alacant

– Programa superior de lideratge públic, Fundesem any 2017

– Estudis de música

– 7 anys en el sector privat exercint professió d´òptica optometrista (2004-2011)

– Regidora de l’Ajuntament de Petrer des de maig 2011

– Alcaldessa de Petrer des de juliol 2017

– Alcaldessa de Petrer

– Presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Vinalopó

– Membre de la Comissió de Cultura, Transparència i Esports

– Consellera del Consell Rector de l’Organisme Autònom Institut de la Família Doctor Pedro Herrero

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)38.983,55 €
Valor total d’altres béns23.478,74 €
TOTAL62.462,29 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes84.659,01 €
TOTAL84.659,01 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament de Petrer amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantParcial
Retribucions (sou brut anual)51.336,11 €
 
Data efectiva:2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>