Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Fulgencio José Cerdán Barceló

Diputat provincial

Municipi: Villena

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: fulgencio.cerdan@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

Llicenciat en Física per la Universitat de València

Alcalde de Villena

– Alcalde de Villena

– Membre de la Junta Rectora de l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert

– Vocal del Consell Administració de VAERSA

– Vocal de l’Agència de l’energia

– President del Consorci de Residus CREA

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)35.877,92 €
Valor total d’altres béns5.830,10 €
TOTAL41.708,02 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes31.772,15 €
TOTAL31.772,15 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Villena, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantParcial
Retribucions (sou brut anual)51.336,11 €
 
Data efectiva:2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<bp>

<bp>