Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Fulgencio José Cerdán Barceló

Diputat provincial
Municipi: Villena
Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: fulgencio.cerdan@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista
Llicenciat en Física per la Universitat de València
– Professor de sistemes electrònics en els cursos (2001-2002), (2002-2003), (2003-2004), (2004-2005) i inici del curs (2005-2006)

– Director gerent de la Fundació Esportiva Municipal de Villena des de desembre de 2005 fins a maig del 2007

– Professor de Sistemes Electrònics fins al curs (2008-2009)

– Professor de secundària de Matemàtiques en els cursos (2009-2010), (2010-2011)

– Regidor amb delegacions del PSPV-PSOE a Villena en la legislatura (2011-2015), ostentant les delegacions de Benestar Social i Sanitat durant tota la legislatura, Mitjans de comunicació i Esports

– Professor de secundària de Matemàtiques en els cursos (2015-2016), (2016-2017), (2017-2018), (2018-2019)

– Alcalde de Villena des de maig del 2019

Alcalde de Villena
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 35.877,92 €
Valor total d’altres béns 5.830,10 €
TOTAL 41.708,02 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 31.772,15 €
TOTAL 31.772,15 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Villena, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
 
Data efectiva: 2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
Agenda oficial