Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Fulgencio José Cerdán Barceló

Diputat Provincial

Municipi: Villena

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: fulgencio.cerdan@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

Llicenciat en Física per la Universitat de València

– Professor de sistemes electrònics en els cursos (2001-2002), (2002-2003), (2003-2004), (2004-2005) i inici del curs (2005-2006)

– Director Gerent de la Fundació Esportiva Municipal de Villena des de Desembre del 2005 fins a maig del 2007

– Professor de Sistemes Electrònics fins al curs (2008-2009)

– Professor de Secundària de Matemàtiques en els cursos (2009-2010), (2010-2011)

– Regidor amb delegacions del PSPV-PSOE a Villena en la legislatura (2011-2015), ostentant les delegacions de Benestar Social i Sanitat durant tota la legislatura, Mitjans de comunicació i Esports

– Professor de Secundària de Matemàtiques en els cursos (2015-2016), (2016-2017), (2017-2018), (2018-2019)

– Alcalde de Villena des de maig de 2019

Alcalde de Villena

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 35.877,92 €
Valor total d’altres béns 5.830,10 €
TOTAL 41.708,02 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 31.772,15 €
TOTAL 31.772,15 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Villena, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial