Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Francisco Javier Sendra Mengual

Diputat d’Emergències

Municipi: Planes

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: fcojavier.sendra@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Formació Professional – Auxiliar Administratiu

– Curs en Direcció i gestió d’Administracions Públiques en FUNDESEM BUSINESS SCHOOL d’Alacant.

– Curs de Temps i Mètodes impartits en la Universitat Politècnica de València.

– Cursos de Formació Agrària impartida per la Generalitat Valenciana.

– Diputat provincial d’Emergències des del 19 de juliol de 2019

– Diputat provincial de Protecció i gestió del Territori – 2011 – 2019

– Alcalde de l’Ajuntament de Planes – 2003 – Actualitat

– Autònom, que exerceix com a professional de mètodes i temps (cronometració) i organització d’empreses, simultanejat amb comerç propi.

– Diversos anys treballant per a la Universitat Politècnica de València, fent treballs per a institucions públiques, Ajuntament de València, Generalitat Valenciana.

– En la dècada dels 85/90 va exercir treballs varis en diverses empreses

– Membre de la Junta de Govern de la Diputació Provincial d’Alacant

– Membre del Ple de la Diputació Provincial d’Alacant

– Membre de la Comissió Informativa Permanent de Medi Ambient i Estalvi energètic

– Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Capital Humà i Règim Interior

– Representant de la Diputació Provincial dels Consorcis de Residus:

Pla Zonal de Residus 8, Àrea de Gestió A3

Pla Zonal de Residus 7, Àrea de Gestió A2

Pla Zonal de Residus 6, Àrea de gestió A1

Pla Zonal de Residus 10, Àrea de gestió A5 (Baix Vinalopó)

Pla Zonal de Residus 11, Àrea de Gestió A6

– President del Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)39.129,27 €
Valor total d’altres béns54.714,69 €
TOTAL93.843,96 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes72.654,56 €
TOTAL72.654,56 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Planes, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)68.448,15 €
 
Data efectiva:19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA ENTREGADESCRIPCIÓ OBSEQUIPROCEDÈNCIADESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL

Agenda oficial