Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Francisco Javier Sendra Mengual

Diputat d’Emergències

Municipi: Planes

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: fcojavier.sendra@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 39.129,27 €
Valor total d’altres béns 54.714,69 €
TOTAL 93.843,96 €
 
II.Pasiu  
Crèdits, préstecs, deutes 72.654,56 €
TOTAL 72.654,56 €
 
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Planes, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
             
             
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                   
                   

Agenda oficial