Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Eva María Delgado Cabezuelo

Diputada provincial

Municipi: Sant Joan d’Alacant

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: eva.delgado@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

1997 – Tècnica especialista en Administració

– 2001. Elsamex, S.A. (excedència)

Oficial 1a Administració

Àrea de Contractació

Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres

Àrees de Facturació, Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals

– Regidora d’Urbanisme de l´Ajuntament de Sant Joan d´Alacant

– Vicepresidenta de la Comissió de Benestar Social

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 51.866,11 €
Valor total d’altres béns 8.365,48 €
TOTAL 60.231,60 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 29.969,60 €
TOTAL 29.969,60 €
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut anual): 51.336,11 €
 
Data efectiva: 2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial