Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Eva María Delgado Cabezuelo

Diputada provincial

Municipi: Sant Joan d’Alacant

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: eva.delgado@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 51.866,11 €
Valor total d’altres béns 8.365,48 €
TOTAL 60.231,60 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 29.969,60 €
TOTAL 29.969,60 €
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament de Sant Joan d´Alacant
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial