Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Carolina Gracia Gómez

Diputada provincial

Municipi: Orihuela

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: carolina.gracia@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Batxiller en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

– Estudiant de Dret

Empresa Privada exercint funcions d’Administració

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €
Valor total d’altres béns 13.000,00 €
TOTAL 13.000,00 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 4.576,45 €
TOTAL 4.576,45 €
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament d’Oriola, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial