Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Bernabé Cano García

Diputat de Deportes

Municipi: La Nucía

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: bernabe.cano@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d’Alacant

– 1995-2001: Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de La Nucia.

– 2001-2015: Alcalde-President de l’Ajuntament de La Nucia.

– 2007-2011: Diputat Provincial pel Partit Popular, amb les competències d’Esports.

– 1999-2006: Coordinador Mèdic (Cap de Zona Bàsica de Salut 06 – La Nucia, en ​Departament de Salut 16 – Marina Baixa).

– Des de 2003: Personal estatutari, amb plaça en propietat, per concurs oposició, com a Metge de Família d’Equip d’Atenció Primària, en el Centre de Salut de La Nucia.

– Des de juny 2015: Alcalde-President de l’Ajuntament de La Nucia.

– Des de juliol 2015: Diputat Provincial pel Partit Popular.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 696.029,99 €
Valor total d’altres béns 105.910,60 €
TOTAL 801.940,59 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 50.065,43 €
TOTAL 50.065,43 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de La Nucia
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant

Exclusiva

Retribucions (sou brut anual)

68.448,15 €

Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial