Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Antonio Miguel López Arenas

Diputat provincial

Municipi: Benejúzar

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: miguel.lopez@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 26.884,00 €
Valor total d’altres béns 20.537,00 €
TOTAL 47.421,00 €
 
II.Pasiu  
Crèdits, préstecs, deutes 12.000,00 €
TOTAL 12.000,00 €
 
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Benejússer, Assessor de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
             
             
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                   
                   

Agenda oficial