Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Antonio Alfonso Francés Pérez

Diputat Provincial. Portaveu Grup Socialista

Municipi: Alcoi

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: antonio.frances@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.

– Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.

– Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008

– Professional autònom des de 1999 a 2008

– Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant any 2007

– Membre de SUMMA

– Membre Comissió Contractació

– Membre Comissió Especial de Comptes

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 52.820,14 €
Valor total d’altres béns 17.175,00 €
TOTAL 69.995,14 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 57.000,00 €
TOTAL 57.000,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial