Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Antonio Alfonso Francés Pérez

Diputat provincial. Portaveu Grup Socialista

Municipi: Alcoi

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: antonio.frances@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.

– Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.

– Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008

– Professional autònom des de 1999 a 2008

– Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant, any 2007

– Membre del Consell Rector del SUMA

– Membre de la Comissió Contractació

– Membre de la Comissió Especial de Comptes

– Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)52.820,14 €
Valor total d’altres béns17.175,00 €
TOTAL69.995,14 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes57.000,00 €
TOTAL57.000,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)73.240,94 €
 
Data efectiva:1 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>