Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Ana Iluminada Serna García

Vicepresidenta 2a i Diputada de Cicle Hídric

Municipi: Albatera

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: ana.serna@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 460.000,00 €
Valor total d’altres béns 77.000,00 €
TOTAL 537.000,00 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 55.000,00 €
TOTAL 55.000,00 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Albatera. Autònoma.
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial