Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Ana Iluminada Serna García

Vicepresidenta 2a i diputada de Cicle Hídric

Municipi: Albatera

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: ana.serna@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Cursant 3r de Grau de Ciències Polítiques en la UMH Oriola

– Tècnica Esportiva, per la Federació Espanyola de Gimnàstica

– Professora de Taekwondo, per la Federació Espanyola de Taekwondo

– Regidora de l’Ajuntament d’Albatera des de 1999-2003, de 2003-2007, de 2011-2015, i de 2015-2017

– Alcaldessa d’Albatera des de 2017

– Monitora Esportiva en el Col·legi Jesús María, d’Oriola

– Autònoma, en el sector sanitari, des de 2009

– Presidenta del Partit Popular a Albatera des de 2017

– Consellera nat de l’Empresa Provincial d’Aigües Costa Blanca, S.A.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 460.000,00 €
Valor total d’altres béns 77.000,00 €
TOTAL 537.000,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 55.000,00 €
TOTAL 55.000,00 €
III.Activitats
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Albatera. Autònoma.
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viatges 2019
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS​ DIETES DESPESES​ IMPORT TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>