Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Alejandro Morant Climent

Diputat de Carreteres, Vies, Conservació d’Edificis i Instal·lacions i Parc Mòbil

Municipi: Busot

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: alejandro.morant@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Batxillerat (accés majors 25 anys)

– Curs Alta Direcció i Gestió d’Administracions Públiques en FUNDESEM BUSINESS SCHOOL d’Alacant

– Màrqueting Internacional per la Futus Corporation.co (Castellfels)

– Especialista en Màrqueting Digital (Fundesem Bussines School)

– Màster MBA Executive

– Va iniciar la seua vida professional l’any 1994, en l’empresa familiar dedicada al sector del moble fins al 1997, després continuà desenvolupant diferents treballs en empreses del sector agroalimentari i pesquer fins a l’any 2004, (Bonnysa, Pescados Mira, i Suc. Ramón Perles). Posteriorment va passar al món de la promoció i construcció com a director d’estudis i RH, fins a la seua entrada a l’Ajuntament de Busot com a alcalde l’any 2007

– Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Busot

– Vicepresident tercer i diputat de l’Àrea d’Hisenda i Administració General

– Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Busot

– Membre de Junta de Govern Diputació Provincial.

– Membre de la Comissió d’Infraestructures, Carreteres, Cicle Hídric i Assistència a Municipis

– Membre de la Comissió de Medi Ambient i Estalvi Energètic

– Membre de la Comissió de Contractació, Innovació, Agenda Digital i Projectes Europeus

– Membre del Consell Rector SUMA

– Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓMODIFICACIÓDECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals)35.560,00 €
Valor total d’altres béns61.990,00 €
TOTAL97.550,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes76.000,00 €
TOTAL76.000,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Busot, amb percepció de dietes. Diputat provincial, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’AlacantExclusiva
Retribucions (sou brut anual)68.448,15 €
 
Data efectiva:19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOMCÀRRECCODI DIR3DATA DESPLAÇAMENTDESTINACIÓOBJECTEOBSERVACIONSDIETESDESPESESIMPORT TOTAL
Viajes 2019
​​​NOMBRE​CARGO​​CODIGO DIR3​​FECHA DESPLAZAMIENTO​DESTINOOBJETOOBSERVACIONESDIETASGASTOS IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>