Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Alejandro Morant Climent

Diputat de Carreteres, Vies, Conservació d’Edificis i Instal·lacions i Parc Mòbil

Municipi: Busot

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: alejandro.morant@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

– Batxiller (accés majors 25 anys)

– Curs Alta Direcció i Gestió d’Administracions Públiques en FUNDESEM BUSINESS SCHOOL d’Alacant

– Màrqueting Internacional per la Futus Corporation.co (Castellfels)

– Especialista en Màrqueting Digital (Fundesem Bussines School)

– Màster MBA Executive

– La seva vida professional la va iniciar l’any 1994, en l’empresa familiar dedicada al sector del moble fins a 1997, després continua desenvolupant diferents treballs en empreses del sector agro-alimentari i pesquer fins a l’any 2004, (Bonnysa, Peixos Mira, i Suc. Ramón Perles) posteriorment va passar al món de la promoció i construcció com a director d’estudis i RH, fins a la seva entrada a l’ajuntament de Busot com a Alcalde l’any 2007.

– Alcalde-Pte de l’Excm. Ajuntament de Busot.

– Vicepresident Tercer i Diputat de l’Àrea d’Hisenda i Administració General.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 35.560,00 €
Valor total d’altres béns 61.990,00 €
TOTAL 97.550,00 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 76.000,00 €
TOTAL 76.000,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Busot, amb percepció de dietes. Diputat Provincial, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 68.448,15 €
Obsequios 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial