Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Adrián Ballester Espinosa

Diputat de Projectes Europeus, Agenda Digital i Innovació. Portaveu de Govern

Municipi: Redován

Mandat: 2019 – 2023

Correu Electrònic: adrian.ballester@diputacionalicante.es

Grup Polític: Popular

– Enginyer Tècnic de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes de Telecomunicació per la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Màster en Desenvolupament Professional en Administració d’Empreses per la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Màster Universitari en Assessoria Fiscal de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses MBA de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes per la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Programa de Lideratge per a la Gestió Pública del IESE Business School de Madrid (Universitat de Navarra)

– IV Programa d’Avaluació de les Polítiques Públiques i els Programes Socials del IESEBusiness School de Madrid (Universitat de Navarra)

– Seminari especial d’estratègies de Campanyes Electorals: “Veuen i participa de les eleccions dels EUA 2016” (The George Washington University)

– Certificat de Coneixements de Valencià de la Universitat Miguel Hernández d´Elx (Certificatde nivell C1)

– Idioma anglès. Certificat nivell B2 de l’escala MCER de la Universitat de Cambridge

– Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengües (Valencià) VII Edició de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengües (Inglés) VIII Edició de la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Certificat de capacitació per a l’ensenyament en anglès per la Universitat Miguel Hernández d’Elx

– Qualified teacher estatus del Ministeri d’Educació del Regne Unit

– 2005-2007: Gerent de la mercantil Urbide, dedicada al Project management

– 2007-2011: Regidor grup popular Ajuntament de Redovà2007-2011: Director General de l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove)

– 2010-2011: Vicepresident de la REAJ (Xarxa Espanyola d’Albergues Juvenils)

– 2011-2015: Primer Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, funció pública, modernització i comunicació de l’Ajuntament de Redovà

– 2011-2015: Diputat provincial del Grup Popular con les competències en Modernització i Assistència a Municipis de l’Excel·lentíssima Diputació provincial d’ Alacant

– Desde juliol 2012: Investigador, docent i autor de diverses publicacions científiques en comunicació, transparència i open data.

– Des de juliol 2015: Primer tinent d’alcalde i regidor d’hisenda, transparència, participació ciutadana de l’Ajuntament de Redovà.

– Des de juliol 2015 a juliol 2019: Vicepresident 5° i diputat responsable de l’àrea de bon govern de l’Excel·lentíssima Diputació provincial d’Alacant.

– Maig 2018-Maig 2019. Professor d’ensenyament secundaria de la Conselleria d’Educació.

– Des de maig 2019. Diputat autonòmic en Corts Valencianes.

– Des de juny 2019. Reservista voluntari de la categoria oficial-alferes de l’Exèrcit de Terra.

Regidor de l’Ajuntament de Redovà

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Activu
Béns immobles (Valors cadastrals) 74.544,30 €
Valor total d’altres béns 25.278,00 €
TOTAL 117.822,30 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 179.158,00 €
TOTAL 179.158,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Redovà, funcionari interí de la Generalitat Valenciana; Diputat autonòmic; reservista voluntari-oficial Alferes; amb percepció de dietes i quilometratge  
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
             
             
Viajes 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
                   
                   

 

Agenda oficial