Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Raquel Pérez Antón

Raquel Pérez Antón

Grupo Esquerra Unida País Valencià. Portavoz.
Legislatura: 2015 – 2019
Correo Electrónico: raquel.perezanton@diputacionalicante.es
Grupo Político: EUPV
Municipio: El Campello

Curriculum Vitae

Formación Académica :

  • Ingeniera Técnica en Informática de Gestión (UA)
  • Técnica Mercantil Contable (Inst. Mare Nostrum – Alicante)
  • Formadora Ocupacional (Inst. Empleo y Fomento)​​
Experiéncia:
 • 1997-2003 Resp. Depto. Logística (Blinker España, S.A.)
 • 2003 Teleasistencia Software (Cesser Informatica y Organización, S.L.)
 • 2005-2011 Resp. Depto. Informática (Cat Mader, S.L.)
 • 2011-2015 Regidora Ajuntament El Campello EUPV
 • 2015-Regidora Ajuntament de El Campello EUPV – Participación Ciudadana
 • 2015-Diputada Provincial por EUPV:AC

 

Altres càrrecs :
 • Consellera Electiva per la Diputació d’Alacant de l’Institut d’Ecologia del Litoral
 • Consellera Electiva per la Diputació d’Alacant de Proaigües
 • Consellera Electiva per la Diputació d’Alacant de Xarxa Natura
 • Consellera Electiva per la Diputació d’Alacant de SUMA
 • Membre de la Comissió Especial de comptes de la Diputació d’Alacant
 • Membre de la Comissió de Cultura i Esports de la Diputació d’Alacant
 • Membre de la Comissió de Benestar Social i Família de la Diputació d’Alacant
 • Membre de la Comissió de Medi Ambient, Estalvi Energètic i Sectors Productius de la Diputació d’Alacant
 • Membre de la Comissió d’Infraestructures, Modernització i Bon Govern de la Diputació d’Alacant
 • Membre de la Comissió d’Hisenda, Règim Interior i Contractació de la Diputació d’Alacant
 • Membre de la Comissió d’Investigació dels últims dotze anys de gestió en la Excma. Diputació Provincial d’Alacant”
Bens
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 15.023,00 euros
Valor total d’altres bens           0,00 euros
———————–
TOTAL 15.023,00 euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 42.000,00 euros
III. Activitats
Regidora de l’Ajuntament del Campello

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:

Exclusiva

             Retribucions (sou brut anual) :                        65.242,66 euros

Obsequis rebuts durant la legislatura :
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial: