Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Miguel Zaragoza Fernández

Diputat de Benestar de les persones. Benestar social, Llar Provincial i Centre Doctor Esquerdo fins a renúncia a la seua condició de Diputat de Sr. Miguel Zaragoza Fernández (Sessió Plenària del dia 6 de juny de 2018)

Municipi: Santa Pola

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: mailto:miguel.zaragoza@diputacionalicante.es
Grup Polític: PP

 • A.T.S./Diplomat Universitari en Infermeria​
 • 07/2015 a actualitat – Diputat Provincial de Benestar dels Persones.
 • 05/2013 a 06/2015 – Diputat Autonòmic.
 • 07/2011 a 05/2013 – Diputat Provincial de Mig Ambient i Residus i Energia.
 • 06/2003 a 06/2015 – Alcalde-President de l’Ajuntament de Santa Pola.
 • 06/1998 a 06/2003 – Director Infermeria de l’Hospital General Universitari d’Elx.
 • 06/1996 a 06/1998 – Director d’Infermeria d’Atenció Primària de l’Àrea Sanitària 19. Elx.
 • 12/1987 a 06/1996 – Unitat de Cures Intensives. Urgències. UCI neonatal. Quiròfan. Reanimació. – Hospital General Universitari d’Elx.
 • 06/1985 a 12/1987 – Supervisor General de l’Hospital Comarcal d’Elda.
 • 05/1982 a 06/1985 – Unitat de Cures Intensives – Ciutat Sanitària Carlos Haya de Màlaga.
 • 02/1980 a 04/1982 – Unitat de Cremats – Hospital General Universitari d’Alacant.
 • 08/1979 a 02/1980 – Servei de Reanimació – Hospital General Universitari d’Alacant.
 • President de la Comissió de Benestar Social i Família.
 • Membre de la Comissió d’Hisenda, Règim Interior i Contractació.
 • Vocal del Consell Rector de l’Organisme Autònom “Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca”.
 • Membre de la Junta General de la Societat Mercantil “Alacant Natura Xarxa Ambiental de la província d’Alacant, SA”
 • Membre del Consell Rector de l’Organisme Autònom “Institut de la Família Doctor Pedro Herrero”.
 • Representant de l’Excma. Diputació en la Junta General del Consorci del Pla Zonal de Residus 10, Àrea de Gestió A5 (Baix Vinalopó).
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 91.086,45€
Valor total d’altres béns 13.000,00€
TOTAL 104.086,45
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 103.857,23€
 
III. Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Santa Pola Sense dedicació exclusiva ni parcial
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) : Veure en Corporació Provincial – càrrecs electes el règim retributiu durant el mandat representatiu

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

 

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS​ DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
L02000003

 

Agenda oficial