Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

María Ángeles Jiménez Belmar

Grup Socialista

Municipi: El Campello

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: angeles.jimenez@diputacionalicante.es
Grup Polític: PSOE

 • Graduat Escolar
 • Nivell bàsic d’Inglés (EOI d’Alacant)
 • 05/04/90 Treballadora per compte d’altri.
 • 01/03/98 Autònoma.
 • 05/04/01 Treballadora per compte d’altri.
 • 06/07/07 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
 • 11/06/11 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
 • 04/07/15 Regidora de l’Ajuntament del Campello i Diputada Provincial.
 • 05/04/90 Treballadora per compte d’altri.
 • 01/03/98 Autònoma.
 • 05/04/01 Treballadora per compte d’altri.
 • 06/07/07 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
 • 11/06/11 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
 • 04/07/15 Regidora de l’Ajuntament del Campello i Diputada Provincial.
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 37.043,86€
Valor total d’altres béns   2.400,00€
TOTAL 39.443,86€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 0,00€
 
III. Activitats
Regidora de l’Ajuntament del Campello Sense dedicació exclusiva ni parcial
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut anual) : 49.962,08€

 

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
L02000003

 

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE​ OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
L02000003

 

Agenda oficial