Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

María Ángeles Jiménez Belmar

María Ángeles Jiménez Belmar

Grupo Socialista
Legislatura: 2015 – 2019
Correo Electrónico: angeles.jimenez@diputacionalicante.es
Grupo Político: PSOE
Municipio: El Campello

Curriculum Vitae
Formació Acadèmica :

  • Graduat Escolar
   Nivell bàsic d’anglès (EOI d’Alacant)

Experència:
  • 05/04/90 Treballadora per compte d’altri.
  • 01/03/98 Autònoma.
  • 05/04/01 Treballadora per compte d’altri.
  • 06/07/07 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
  • 11/06/11 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
  • 04/07/15 Regidora de l’Ajuntament del Campello i Diputada Provincial.
Àltres càrrecs :
  • 05/04/90 Treballadora per compte d’altri.
  • 01/03/98 Autònoma.
  • 05/04/01 Treballadora per compte d’altri.
  • 06/07/07 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
  • 11/06/11 Regidora de l’Ajuntament del Campello.
  • 04/07/15 Regidora de l’Ajuntament del Campello i Diputada Provincial.
Bens
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 37.043,86 euros
Valor total d’altres béns    2.400,00 euros
———————–
TOTAL 39.443,86  euros
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes            0,00 euros
III. Activitats
Regidora de l’Ajuntament del Campello Sin dedicación exclusiva ni parcial

Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:

Parcial

            Retribucions (sou brut anual) :                        49.962,08 euros

 

Obsequis rebuts durant la legislatura:
Viatges fora de la Comunitat durant la legislatura:
Agenda Oficial: