Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Lluís Miquel Pastor Gosálbez

Municipi:  Mutxamel

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: lluis.pastor@diputacionalicante.es
Grup Polític: COMPROMÍS

I. Activo  
Béns immobles (Valors cadastrals) 52.751,65€
Valor total d’altres béns 68.400,00€
TOTAL 121.151,65€
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 120.279,09€
 
III. Activitats
Alcalde de l’Ajuntament de Mutxamel Sense dedicació exclusiva ni parcial
Cap de sala en Consorci Provincial per al servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut anual) : 49.962,08€

 

Obsequis 2016
NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
Lluis Miquel Pastor Gosalvez  DiputaT Provincial L02000003 12/05/2016 Ampolla de Vi Vinos Alicante DOP Diputació Alacant
Viatges 2018
​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
D. LLuis Miquel Pastor Gosálbez Diputat Provincial L02000003 17 i 18 de gener de 2018 Madrid FITUR (reunions i assistència a presentacions) En el desplaçament a FITUR 2018 el Grup Compromís a la Diputació d’Alacant no va viatjar amb la resta de la delegació del Patronat Costa Blanca sinó que va assumir les seves pròpies despeses de representació 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Agenda oficial

Shares